Yazılım Uyumluluk Başvurusu

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım üreticileri ile yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler e-defter oluşturmada kullanacakları yazılımların Başkanlık tarafından onaylanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.

Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler:
  • Onay talebine ilişkin yazılı dilekçe,
  • Onay Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri,
  • Yazılımın müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ticari amaçlı bir yazılım veya mükellefin kendi kullanımı için geliştirilen bir yazılım olduğu hususu,
  • e-Defter Yazılım Geliştirici Taahhütnamesi,
  • Uyumluluk onayı alınacak yazılımı tanıtma amaçlı bilgilerin yer aldığı “Yazılım Uyumluluk Tanıtım Raporu”

UYUMLULUK TESTİ

Dilekçe ve ekleri üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvuru sahiplerine testlere başlayabilecekleri yazılı olarak bildirilecek ve e-Defter Test Aracına giriş yetkisi tanınacaktır. Giriş yetkisinin tanınması ile birlikte test süreci başlamış olacaktır. Uyumluluk onayı alınmasına yönelik başvuranların yazılım uyumluluk onayları ile ilgili test süreci ve test planı e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu ile belirlenmiştir.

Testi başarılı bir şekilde tamamlayan yazılımlara uyumluluk onayı verilecek ve www.edefter.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir. Uyumluluk testlerinde genel olarak aşağıdaki hususlar test edilecektir.
  • www.edefter.gov.tr internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları ve formata uygun olarak oluşturma,
  • Elektronik defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına ilişkin şartları sağlama,
  • Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi,
  • e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu'nda açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay süreçlerine ilişkin işlemleri yerine getirme,
  • Duyurulan diğer şartların yerine getirilmesi.