Bağlantılar Bağlantılar
DUYURULAR

Duyuru 1. e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Başvuru Kılavuzu'nda güncelleme yapılmıştır. Güncel kılavuza ulaşmak için tıklayınız. 18.04.2014

Duyuru 2. e-Defter Kılavuzlarının yer aldığı e-Defter Paketi güncellenmiştir. Teknik Kılavuzlar & e-Defter Oluşturma Adımları bölümüne ulaşmak için tıklayınız. 18.04.2014

Duyuru 3. e-Defter elektronik başvuru imkanı başlamıştır. Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi yayınlanmıştır. Kılavuz ve rehbere ulaşmak için tıklayınız. 04.04.2014

Duyuru 4. e-Defter Uygulamasına elektronik başvuruda bulunmak İçin tıklayınız.04.04.2014

Duyuru 5. 2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 24.12.2013

Duyuru 6. 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara ulaşmak için tıklayınız. 04.12.2013

Duyuru 7. Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik deftere geçiş sürelerine ilişkin 67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. 29.11.2013

Duyuru 8. e-Defter paketi güncellenmiştir. Paket içindeki berat.xslt ve schematron dosyaları güncellenmiştir. 18.06.2013

Duyuru 9. e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu güncellenmiştir. Teknik Kılavuzlar & e-Defter Oluşturma Adımları bölümünden ulaşılabilir. 15.03.2013

Duyuru 10. e-Defter paketi güncellenmiştir. Paket içindeki berat.xslt düzeltilmiştir. 27.02.2013
Duyuru 11. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2'nci bölümüne göre Tebliğde öngörülen e-defter uyumluluk test sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan ticari yazılımların listesi yayımlanmıştır. e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Alan Yazılımlar 26.07.2012

Duyuru 12. e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu yayımlanmıştır, Teknik Kılavuzlar & e-Defter Oluşturma Adımları bölümünden ulaşılabilir. 24.02.2012

Duyuru 13. e-Defter schematron kuralları yayımlanmıştır, Teknik Kılavuzlar & e-Defter Oluşturma Adımları bölümünde e-Defter Paketi "sch" dosyasından ulaşılabilir. 24.02.2012


 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:2)
421 Sıra No'lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği

 67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

 

e-Defter Uygulaması

e-Defter Beratı işlemleri için tıklayınız


 

e-Defter Uyumluluk Test Aracı

e-Defter Uygulaması yazılım uyumluluk test aracına ulaşmak için tıklayınız


Kamu SM-Mali Mühür

Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı Web Sitesi

 

Görüş ve Öneri Görüş ve Öneri

Elektronik Defter uygulamasına ilişkin her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için:

e-Defter Uygulaması & e-Defter Portalı Hakkında e-Defter Uygulaması & e-Defter Portalı Hakkında

Genel

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

 

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Söz konusu standardın ülkemiz uygulamasında kullanımını açıklamak için hazırlanan kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.  Teknik kılavuzlar için tıklayınız.

 

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazdırma